Vilkår & Personvernerklæring

Vilkår

Takk for at du bruker våre produkter og tjenester. Ved å bruke tjenestene våre, samtykker du i disse vilkårene. Les vilkårene nøye. Misbruk av tjenestene er ikke tillatt. Du kan bruke tjenestene bare i den grad loven (herunder åndsverkloven) tillater det.

Innhold publisert av oss på våre nettsider og i våre publikasjoner er ment som generell informasjon basert på våre personlige meninger, ikke som råd tilpasset individuelle situasjoner. Vi gir ingen medisinske råd og anbefaler ingen bestemt behandling for helseproblemer. Du må selv avgjøre om forslagene fra våre tjenester og publikasjoner passer for deg og din situasjon. Et sunt kosthold kan bidra til bedre helse, men bør ikke erstatte behandling som har blitt anbefalt av din lege. Vi anbefaler at du konsulterer din lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du går i gang med omfattende endringer innenfor kosthold eller livsstil.

Tjenestene har innhold som ikke tilhører KetoLabben (herunder kommentarer og omtaler). Personen som gjør innholdet tilgjengelig, er ene og alene ansvarlig for dette innholdet. Vi kan fjerne eller nekte å vise innhold hvis vi har rimelig grunn til å tro at det bryter med våre vilkår/retningslinjer eller loven. Selv om vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere innsendt innhold, betyr det ikke at vi er forpliktet til å gjøre det.

Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene. KetoLabben kan også når som helst slutte å levere tjenestene til deg. KetoLabben og dets leverandører, distributører og samarbeidspartnere gir ingen spesifikke løfter når det gjelder tjenestene. Vi lover for eksempel ingenting når det gjelder innholdet eller spesifikke funksjoner i tjenestene, eller at tjenestene er pålitelige, tilgjengelige eller at de dekker dine behov. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

I den grad loven tillater det, er KetoLabben og dets leverandører, distributører og samarbeidspartnere ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffe-erstatninger eller strafferettslige tap. Totalansvaret i forhold til krav som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, skal være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten. KetoLabben, dets leverandører og distributører skal ikke i noen tilfeller være ansvarlig for tap eller skade som ikke med rimelighet kan antas å inntreffe.

I forbindelse med din bruk av vår nettside og/eller våre tjenester kan vi sende deg tjenestemeldinger, administrative meldinger og annen informasjon via epost eller på annen måte. Du kan selv velge bort enkelte typer kommunikasjon.

Vi kan endre vilkårene eller legge til ytterligere vilkår som gjelder for en tjeneste, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenestene. Varsel om endringer av disse vilkårene legges ut på denne siden. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den.

Personvern

KetoLabben er behandlingsansvarlig for optimal-ketose.com. Behandling av personopplysninger skjer i tråd med norsk personvernlovgivning.

Vår nettside benytter cookies, og ved å bruke siden samtykker du i at vi og våre innholdsleverandører kan sette cookies i din nettleser. Cookies er en standard internett-teknologi som de fleste nettsteder benytter for å registrere antall besøkende og samle inn anonyme brukermønsterdata med det formål å drifte og videreutvikle nettsidene. De fleste nettlesere aksepterer cookies automatisk. Om du ikke ønsker å akseptere cookies må du selv endre innstillingene i din nettleser.

Dersom du fyller inn informasjon i skjemaer på vår nettside (for eksempel navn og e-post) vil vi også behandle de opplysninger som du fyller inn. Disse opplysningene brukes til å kommunisere med deg og gi deg tilgang til produkter du har kjøpt. Opplysningene blir lagret i en database hos vår databehandler «Inmotion Hosting» som hoster våre nettsider. Kjøper du et produkt fra vår nettside blir din betalingsinformasjon sendt via Cloudfare CND til vår betalingsformidler Stripe via en sikker og kryptert tilkobling (SSL) og behandlet der. Vi lagrer IKKE kredittkort informasjon på våre servere, og selger ikke din kontaktinformasjon til noen.

Vi vil publisere eventuelle endringer i personvernerklæringen på denne nettsiden. Din fortsatte bruk av nettsiden betyr at du godtar de til enhver tid gjeldende personvernvilkår.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger kan du ta kontakt med oss.