Rating: 0 stjerner

Forklaring av Ketograd 1 og 2

Forklaring av Ketograd 1 og 2

Alle oppskrifter på Ketolabben sin nettside er delt inn i 2 kategorier: Ketograd 1  /  Ketograd 2 Dette er for å hjelpe deg som sliter med vekten, og for å hjelpe deg oppnå optimal ketose. Noen havner lettere i ketose enn andre. Her kan du lese…