KetoLabben Affiliate Program Betingelser (TOS)

Ved å registrere deg som en affiliate i KetoLabbens Affiliate Program aksepterer du å være bundet av følgende vilkår og betingelser (“Terms of Service” eller “TOS”). KetoLabben kan når som helst oppdatere eller endre disse betingelsene. Fortsatt deltagelse i affiliate programmet i etterkant av slike endringer regnes som en godkjennelse av de nye betingelsene. Affiliate kontoen til affiliates som ikke overholder betingelsene kan stenges. Du godtar å bruke affiliate programmet på egen risiko.

KetoLabben’s affiliateprogram er gratis og gjør det mulig for bloggere, influensere og andre affillates å tjene penger ved å legge inn en lenke eller flere lenker på sine nettsider for å reklamere for KetoLabben.

Standard provisjon på salg er for øyeblikket 100 kroner, og tjenes for hvert klikk fra din affiliate link med din unike affiliate kode som fører til et verifisert salg. Salg som blir refundert kvalifiserer ikke til provisjon. Vi utbetaler ikke provisjon på salg som ikke kan spores og verifiseres av oss, heller ikke på klikk som ikke fører til salg innen 30 dager. Klikkdata og salg spores i 30 dager ved bruk av cookies. Dersom kunden slår av, sletter eller sperrer cookies vil det ikke være mulig å spore salget. Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere provisjon opptjent ved hjelp agressiv markedsførling, uærlige eller ulovlige metoder.

  • Du kan bare ha en affiliate konto hos KetoLabben.
  • Du må være en myndig person på 18 år eller eldre for å melde deg som affiliate. Affiliate kontoer opprettet automatisk av roboter/bots er ikke tillatt.
  • Du må ikke dele kontoen eller passordet til kontoen med andre. Du er selv ansvarlig for å oppbevare brukernavn og passord på en trygg måte.
  • Du kan ikke bruke affiliate kontoen i strid med gjeldende lov. Ingen former for SPAM er tillatt, heller ingen form for påtrengende eller aggressiv markedsføring. All reklame må merkes i henhold til gjeldende lov. Skjult reklame er forbudt.
  • Affiliates må ikke utgi seg for å være, eller gi inntrykk av å være, ansatte i KetoLabben eller på annen måte representanter for KetoLabben.
  • Linker og annet reklamemateriell for KetoLabben kan kun plasseres på din egen nettside/blogg. Kjøp av anonseplass på Google, Bing, Facebook eller andre anonnseplatformer er ikke tillatt. Annonsering via masseutsendt epost er ikke tillatt.
  • Blogger og andre nettsider hvor KetoLabben markedsføres må drives på lovlig måte og overholde åndsverksloven, bestemmelser om GDPR og merking av reklame. All omtale av KetoLabben og KetoLabbens produkter må være sannferdig og nøyaktig.

KetoLabben forbeholder seg retten til å godkjenne eller ikke godkjenne enhvær forespørsel om affiliate konto. Vi forbeholder oss også retten til å avslutte affiliate samarbeidet når som helst og av en hvilket som helst grunn. Dersom samarbeidet avsluttes må alle affiliate linker og alt reklamemateriell for KetoLabben umiddelbart fjernes overalt hvor det har blitt publisert.

Denne avtalen vil være underlagt lovene i Norge. Du kan ikke overdra denne avtalen uten vårt skriftlige samtykke. Manglende håndheving av enhver bestemmelse i denne avtalen vil ikke utgjøre et frafall av vår rett til senere å håndheve en slik bestemmelse eller annen bestemmelse i denne avtalen.