KETOLABBEN

= ekspertene på optimal ketose =

Vilkår og generelle betingelser

GENERELLE VILKÅR

Takk for at du bruker våre produkter og tjenester. Tjenestene leveres av “Printaga Publishing S.R.L.” (EU ID: ROONRC.J40/15899/2020), med “KETOLABBEN” som handelsnavn. Ved å bruke tjenestene våre, samtykker du i disse vilkårene. Misbruk av tjenestene er ikke tillatt. Du kan bruke tjenestene bare i den grad loven (herunder åndsverkloven) tillater det.

Innhold som vi publiserer på våre nettsider og i våre publikasjoner er ment som generell informasjon basert på våre personlige meninger, og ikke som tilpassede råd for individuelle situasjoner. Det er opp til deg å avgjøre om forslagene fra våre tjenester og publikasjoner passer for deg og din situasjon. Vi gir ingen medisinske råd og anbefaler ingen spesifikk behandling for helseproblemer. En sunt kosthold kan bidra til bedre helse, men bør ikke erstatte behandling som har blitt anbefalt av lege. Vi anbefaler at du konsulterer lege eller annet kvalifisert helsepersonell før du gjør omfattende endringer i kosthold eller livsstil.

Nettstedet har innhold som ikke tilhører oss (herunder Facebook omtaler). Personen(e) som sender inn, offentliggjør eller på annen måte gjør dette innholdet tilgjengelig, er alene ansvarlig for innholdet. Vi forbeholder oss retten til å gjennomgå og vurdere innsendt innhold men forplikter oss ikke til å gjøre det.

Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene. Vi kan også når som helst slutte å levere tjenestene til deg. Tjenesten gjøres tilgjengelig uten noen form for garanti.

I den grad loven tillater det, er vi og våre leverandører, distributører og samarbeidspartnere ikke ansvarlig for tap av fortjeneste, inntekt eller data, økonomiske tap, indirekte eller spesielle tap, følgetap, straffe-erstatninger eller strafferettslige tap. Totalansvaret i forhold til krav som ikke kan ekskluderes i henhold til loven, skal være begrenset til beløpet du betalte for tjenesten.

I forbindelse med din bruk av vår nettside og/eller våre tjenester kan vi sende deg tjenestemeldinger, administrative meldinger, produkttilbud og annen informasjon via epost eller på annen måte. Du kan selv velge bort enkelte typer kommunikasjon.

Vi kan endre vilkårene eller legge til ytterligere vilkår som gjelder for en tjeneste, slik at de for eksempel reflekterer lovendringer eller endringer i tjenestene. Varsel om endringer av disse vilkårene legges ut på denne siden. Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene for en tjeneste, må du slutte å bruke den.

SALGSBETINGELSER

Avtalen består av disse salgsbetingelsene og opplysninger gitt i bestillings-løsningen. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere. Disse salgsvilkårene kan ikke begrense kjøpers ufravikelige lovebestemte rettigheter og selgers pålagte plikter etter gjeldende lovgivning.

Utgiver og leverandør er “Printaga Publishing S.R.L.” (EU ID: ROONRC.J40/15899/2020) som kan kontaktes på: email@ketolabben.com. Ordre prosessen utføres av vår online forhandler og offisielle reseller Paddle.com, som også håndterer kundeservice relatert til selve kjøpet og eventuell retur/refusjon. Paddle.com Market Ltd ( 70 Wilson St, London EC2A 2DB, United Kingdom) betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Pris & betaling

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Betaling skjer med kredittkort, debetkort, PayPal, Apple Pay eller Google Pay via vår reseller Paddle.

Levering

Varen gjøres tilgjengelig for nedlasting umiddelbart etter fullført betaling. Kunden samtykker i å straks motta varen.

Angrerett og retur

Angrerettloven har særskilte regler om digitalt innhold. Med digitalt innhold menes data som blir fremstilt og levert i digital form, for eksempel e-bøker.

Ved nedlasting eller strømming av digitale enkelttjenester og produkter, vil angreretten falle bort så snart produktet lastes ned. Digitalt innhold kan ikke returneres.

Vi tilbyr likevel en “100% fornøyd eller pengene tilbake” garanti. Gir du oss beskjed om at du ikke er fornøyd innen 30 dager etter at produktet er kjøpt, returnerer vi beløpet du har betalt for produktet i sin helhet.

Reklamasjon

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Kjøper kan heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen eller ikke har levert varen innen 48 timer etter fullført betaling.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert innen rimelig tid, kan kjøperen heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Refusjon av kjøpesum

Ved refusjon som følge av reklamasjon eller bruk av “100% fornøyd-garantien” tilbakeføres kjøpesummen i sin helhet til kunden innen 72 timer via vår reseller, Paddle.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Pin It on Pinterest